Salarisadministratie

Aan de hand van door u aan te leveren mutaties in de werkgevers- en werknemersgegevens wordt door ons periodiek de salarisverwerking gedaan. Na de verwerking ontvangt u:

Salarisstroken voor uw medewerkers
Salarisstroken voor uw eigen administratie
Controlelijst periodieke invoer
Betalingsborderel voor netto-lonen en eventueel spaarloonregelingen
Journaalposten (eventueel per afdeling of per kostenplaats)
Aangifte loonbelasting
1 x per jaar jaaropgaven voor medewerkers, belastingdienst en bedrijfsvereniging

Verdere werkzaamheden met betrekking tot de personeelsadministratie die tot de personeelsadministratie die voor u verzorgd kunnen worden:

Aanmelding bij de belastingdienst
Aanmelding bij de bedrijfsvereniging
Aanmelding bij pensioenfonds
Aangifte loonbelasting
Periodieke loonopgave voor bedrijfsvereniging
Het opstellen van arbeidsovereenkomsten (vast-, tijdelijk- en/of oproepcontractanten)