Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Financieringsbegeleiding

Advisering bij aankoop en verkoop

Automatiseringsbegeleiding

 

Bedrijfsadvies
Advisering over de te kiezen ondernemingsvorm
Opstellen bezwaar – en beroepsschriften
Begeleiding van belastingcontroles
Voeren van correspondentie met belastingdienst en uitvoeringsinstanties
Ondersteuning bij opstellen ondernemingsplan
Ondersteuning bij verkoop/staking onderneming
Opstellen van diverse contracten tot koop, huur enz. enz.

Financieringsbegeleiding
In overleg met u stellen wij vast wat de beste manier van financiering voor uw plannen is. Wij onderhouden goede contacten met diverse financiers, zoals banken en andere financieringsinstellingen, en kunnen u dan ook begeleiden bij het aanvragen van de door u benodigde middelen.

Advisering bij aankoop en verkoop
U bent van plan de onderneming te verkopen, of u wilt een andere onderneming overnemen.

Laat ons u adviseren over de mogelijkheden.
 
Automatiseringsbegeleiding
Wij kunnen u adviseren omtrent de automatiseringsomgeving van uw onderneming. Doel is het realiseren van een informatievoorziening die perfect aansluit op uw behoefte. Ons advies kan worden gevraagd over de aanschaf van computers, onderdelen en software.