Aan het einde van het boekjaar stellen wij aan de hand van uw administratie uw jaarrekening samen conform de hiervoor gestelde wettelijk eisen. Uiteraard houden wij daarbij tevens rekening met uw wensen over vorm en inhoud.

Het spreekt voor zich dat wij alle tijd nemen om uw jaarrekening met u te bespreken, nader toe te lichten en samen met u conclusies te verbinden aan de cijfers.

 

Wij kunnen diverse jaarrapporten voor u maken.

  • Eenmanszaak
  • Vennootschap onder firma (VOF)
  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Commanditaire Vennootschap
  • Maatschap
Wij gebruiken hiervoor software van
Pro Management Report

Hiermee kunnen wij het rapport klaarstomen voor de accountant zodat deze het rapport slechts hoeft te controleren.

Als u geen controle van de accountant wenst, krijgt u van ons een rapport waar u mee voor de dag kunt komen. De lay-out hiervan is overzichtelijk en de analyses zijn scherp en doeltreffend. Zo kunt u de voortgang van uw bedrijf bewaken.

Wij zijn er trots op dat wij de jaarrekeningen u op een professionele manier kunnen aanbieden.

Ook kunnen wij tussentijds voor u rapporteren.

 

                                               


 

 

 

REK consult

ADMINISTRATIE
BELASTING
BOEKHOUDING


Privacy  policy
Disclaimer

ZZP'er worden
Jaarrekeningen

Belasting
aangiften
Fiscale diensten
Bedrijfsadministratie
Salarisadministratie
Bedrijfsadvies

Wie zijn wij

Het Arsenaal 8a
1781 XP  Den Helder
Bellen: 0223 680301
Mailen:
info@vofrek.nl