Interview Gerrit Kraak met Visserijnieuws over het tot stand komen van REK

Een familiebedrijf wordt ontvlochten. Een ingewikkelde zaak, met veel invalshoeken en belangen, en met een delicate scheidslijn tussen het persoonlijke en het zakelijke. En dan komt er ook nog eens een internationaal aspect bij kijken. Een zaak, kortom, met veel facetten.Een verhaal over regels, open communicatie, korte lijnen, en vooral: 'people's business'.

Piet Kraak startte in 1958 in Den Helder een visserijbedrijf, zijn zes zonen werden allen visserman. Een echte, hechte visserfamilie. De zonen van die zonen gingen op één na naar zee. In 1995 werden de meevissende kleinzonen mede-eigenaar gemaakt.
Toch ontstonden er gaandeweg verschillen in interesse. Het leidde ertoe dat in 2002 werd besloten het bedrijf P. Kraak & Zn te ontvlechten in zes verzelfstandigde takken. Eén tak wilde zijn aandeel te gelde maken, de andere had belangstelling voor het onroerend goed, zoals de nettenschuren, een derde wilde alleen verder met een Nederlands kotter, nummer vier en vijf gingen samen verder met een Nederlands en een Duits schip en tak zes ging verder met twee Duitse kotters.

Ziedaar een tamelijk gecompliceerde reorganisatie. Een uitdagende opdracht voor vennoot Joop de Jong RA van HLB Schippers in Den Helder. ' Ik ken het bedrijf al uit begin jaren tachtig. Toen werden de visquota voor Nederland zo krap, dat alleen ruimte kon worden gecreëerd door kotters onder Duitse vlag te brengen, het zogenaamde omvlaggen. Dat hebben we voor de firma Kraak met drie schepen gedaan, in samenwerking met onze HLB collega in Duitsland.'

Grenzen kennen
Bij de reorganisatie, nu bijna voltooid, was Gerrit Kraak aanspreekpunt en zaakgelastigde voor de familie. Na jarenlang te hebben gevaren richtte hij met een partner het bedrijf REK Consult op, dat het beheer van de financiële en fiscale zaken voor
de diverse Kraak-familietakken  tot zijn taken rekent.  'Deze kant van de bedrijfsvoering had altijd al mijn interesse, ik merkte dat ik er feeling voor had en heb me erin geschoold. Ik ken én de visserijwereld én de administratieve aspecten van het visserijbedrijf. Het belangrijkste is bij dit soort zaken echter dat je je grenzen kent, dat je weet waar je de inzet van een ander nodig hebt. Daarom blijft de samenwerking met HLB Schippers belangrijk. En daarom kwamen we op een gegeven moment ook samen tot de conclusie dat we buitenlandse inzet nodig hadden.'

 

Vertrouwen
Joop de Jong vult aan: "Dat kennen van je eigen grenzen, dat geldt voor ons net zo goed. Het ontvlechten van een uit BV's bestaande VOF is geen sinecure, maar dat is voor de volle honderd procent ons vakgebied.

Maar als het gaat om het vinden van de juiste rechtsvorm voor een nieuw op te richten bedrijf in Duitsland, om Duitse oprichtingsakten, om Duitse fiscalteiten, dan heb je lokale expertise nodig. Die vonden wij in Dr. Claus Niemann van ons HLB kantoor in Osnabrück '.

Belangrijke speler in het totale scenario was ook de Duitse compagnon, de mede-eigenaar van de drie kotters waar het om ging.
Gerrit: 'Die kreeg nu ongevraagd met een nieuwe situatie te maken, waar hij bovendien geen zakelijk belang bij had. Hij krijgt voortaan met twee partners te maken. Maar we werken al lang samen, het vertrouwen is onbetwist, de wil om verder te gaan ook. Hij heeft zijn visie ingebracht, heeft volop meegewerkt. Van onze kant stond voorop dat de afspraken die we met hem hadden onaangetast bleven.'

Kort voor de kop
Joop de Jong kent de Helderse visserijwereld goed: 'Men is eerlijk, open, duidelijk. Kort voor de kop, zoals dat hier heet, zeggen waar het op staat. Dat wordt beloond met een sterke loyaliteit.' Gerrit Kraak vult aan: 'En zo gaat het daar in Noord-Duitsland ook. Vandaar ook dat deze bepaald niet eenvoudige klus toch redelijk vlot is geklaard. Dr. Niemann is een keer hier geweest, voor een kennismaking en inventarisatie van wat er moest gebeuren, samen met onze Duitse partner, en wij zijn een keer naar Brake gegaan voor verdere invulling. Iedereen had het zijne gedaan, alles was in kannen en kruiken. Nu zijn we in de fase dat we samen moeten komen om handtekeningen te zetten.'
HLB Internationaal 
Gerrit Kraak spreekt geen Duits, zijn Duitse compagnon Dieter geen Nederlands. Maar het plat-Duits is voor Nederlanders redelijk te verstaan en vice versa. Gerrit: 'Die communicatie loopt perfect, we verstaan elkaar. Je spreekt feitelijk toch dezelfde taal'. Het staat model voor de wijze waarop het totale proces verliep. Joop de Jong: 'Ook al werken we hier lokaal, het internationale aspect wordt steeds belangrijker. En dan gaat het
niet alleen om het feit dat je een HLB collega in een bepaald land of een bepaalde regio kunt vinden, maar ook om het feit dat het er één is die past
bij het bedrijf waar je voor werkt. HLB International werkt in meer dan 100 landen, met meer dan 400 kantoren en bijna 10.000 mensen. Daar kunnen
we altijd snel een beroep op doen. Ook internationaal dus korte lijnen, daar houden wij van.'

                                               


 

 

 

REK consult

ADMINISTRATIE
BELASTING
BOEKHOUDING


Privacy  policy
Disclaimer

ZZP'er worden
Jaarrekeningen

Belasting
aangiften
Fiscale diensten
Bedrijfsadministratie
Salarisadministratie
Bedrijfsadvies

Wie zijn wij

Het Arsenaal 8a
1781 XP  Den Helder
Bellen: 0223 680301
Mailen:
info@vofrek.nl